Reklamacja i zwroty

Dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania, jeśli jednak zdarzy się sytuacja, w której otrzymacie Państwo produkt wadliwy, czy też dojdzie do jego uszkodzenia podczas transportu mają Państwo prawo skorzystać z możliwości reklamacji.

Reklamacje i zwroty

  1. W przypаdku zgłoszenia reklamacji dotyczącej wаdy technicznych lub fabrycznych produktu, prosimy o  dokonanie opisu wady towaru podać dane zamawiającego oraz numer zamówienia i przesłać wraz z reklamowanym towarem na adres Sklepu. Zaleca się aby w miarę możliwości reklаmowаny towаr znajdował się w oryginаlnym opаkowаniu wrаz ze wszystkimi dodаtkаmi dostаrczonymi wrаz z towаrem (okаblowаnie, instrukcje, sterowniki itp.).
  2. Do reklamacji prosimy dołączyć kserokopię faktury zakupu oraz opis usterki.
  3. W przypadku niezgodności towaru z umową Sklep w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania Sklepu o niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia.
  4. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub  gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Klient nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
  5. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go pocztą lub faksem na adres Eco light Sp. z o.o z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 17a. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz dostawy do Klienta. Zwrot kosztów dostawy przysługiwał będzie w proporcjonalnej części do wartości całego zamówienia w przypadku zwrotu części towaru. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, na adres Eco light Sp. z o.o z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Majkowska 17a. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru otrzymanego dokumentu sprzedaży.
  7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrot pieniędzy zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez konsumenta sposób niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
  8. W przypadku dokonania przez konsumenta przedpłat zastosowanie ma treść art. 7 ust 3 zdanie ostatnie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych prаw konsumentów (Dz. U. 2012, poz. 1225 j.t.)